Hydash /KYB/JIC/MAG
Hydash /KYB/JIC/MAG
Hydash /KYB/JIC/MAG

Hydash /KYB/JIC/MAG

Rebuilt 3/4 GM18 reduction unit
No gear set
No drive shaft
No motor side
Suit Kobelco , Komatsu , Sumitomo

 
 


Back...